آشکارسازی سریعتر آتش و دود توسط تکنولوژی اشعه دوگانه قابلیت فراهم می شود.

از جمله این آشکارسازها ،آشکارسازهای حریق بوش سری‌های 420 می باشد که دارای ویژگی‌های جدیدی است. تمامی آتش سوزی ها دارای مشخصات مشابهی از جمله تولید گرما، دود و گازهای احتراق هستند.دستگاه به هنگام دریافت مواردی که ذکر شده شروع به ایجاد هشدار می کند.ولی امکان ایجاد آلارم های بی جا به علت وجود مواد دیگری که تولید دود میکنند ولیخطرناک و آتش زا نیستند وجود دارد. علت این امر این است که آشکارسازهای چند سنسوری توسط کمپانی‌هایی مانند بوش، با محصولات جدیدی همراه با تکنولوژی جدید از قبیل‌FAP OTC 420  ‌چند سنسوری نوری، حرارتی و شیمیایی معرفی می‌شوند.